Autoprzeciwciała wobec receptorów acetylocholinowych Ganglionic w autoimmunologicznej autonomicznej neuropatii ad

Powoli postępujące zaburzenie nerwów autonomicznych, uważane za degeneracyjne, zostało po raz pierwszy opisane przez Bradbury ego i Eggleston a6 i jest obecnie znane jako czysty brak autonomiczny. Przewlekła nabyta autonomiczna neuropatia może również wystąpić u pacjentów z amyloidozą lub cukrzycą, a dysfunkcja autonomiczna jest cechą niektórych dziedzicznych neuropatii. U pacjentów z idiopatyczną neuropatią autonomiczną, ciężka niewydolność krwiopochodna rozwija się w podostry sposób (w ciągu kilku dni lub tygodni). 77,8 Przebieg ich choroby jest na ogół jednofazowy, z powolnym i niepełnym zdrowiem8. Upo...

Trial of a supplement of Dose of Four Poliovirus Vaccines ad

Konkretnymi celami badania były, po pierwsze, porównanie humoralnych odpowiedzi przeciwciał (seroprewalencja i miano przeciwciał) po pojedynczej dodatkowej dawce IPV, trójwartościowego OPV wytwarzanego przez producenta amerykańskiego lub europejskiego, lub monowalentnego typu 3 OPV; i po drugie, scharakteryzować serologiczną odpowiedź immunologiczną jako pierwotną lub wtórną u wcześniej seronegatywnych niemowląt. Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia 1992 r. Do kwietnia 1993 r. W czterech miejscach w Omanie (Royal Hospital, Muscat, Seeb Health Center oraz szpitale regionalne Ibra i Nizwa). Metody
Projekt ...

Neurologiczne kryzysy w dziedzicznej tyrozynemii

W prowincji Quebec dziedziczna tyrozynemia (tyrozynemia typu I, McKusick nr 27670) jest powszechnym zaburzeniem genetycznym. To autosomalne recesywne zaburzenie metabolizmu aminokwasów jest spowodowane niedoborem hydrolazy fumaryloacetooctanu, końcowego enzymu w metabolicznej ścieżce rozpadu tyrozyny (ryc. 1). Uważa się, że gromadzenie metabolitów tyrozyny w pobliżu bloku enzymatycznego jest przyczyną ostrej niewydolności wątroby, marskości wątroby, raka wątrobowokomórkowego i zespołu Fanconiego, 2 u których wszystkie lub wszystkie mogą wystąpić u pojedynczego pacjenta. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że g...

Soczewki kontaktowe a zmiana koloru oczu

Genotypy analizowano z uwzględnieniem liczby możliwych wartości (trzy dla promotora i polimorfizmów R353Q i sześć dla polimorfizmu IVS7). Aby ocenić stopień, w jakim różne allele i genotypy były związane z miażdżycą tętnic wieńcowych lub zawałem mięśnia sercowego, iloraz szans z 95-procentowymi przedziałami ufności oszacowano za pomocą jednowymiarowej analizy regresji logistycznej. Efekty A2, Q i alleli były ważone, z allelami typu dzikiego A1, R i b, odpowiednio, stosowanymi jako odnośniki. Aby zapewnić oddzielne ilorazy szans dla każdego genotypu, użyto dwóch (lub, w przypadku polimorfizmu IVS7, więcej ...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca , #sotahexal , #zasuszanie pokarmu , #klinika chirurgii plastycznej bielsko , #olx grodzisk maz , #rola cholesterolu ,