fluorouracyl

Lewamizol i fluorouracyl do terapii uzupełniającej raka okrężnicy czesc 4

Analizy miały się odbyć po około 125, 250, 375 i 500 zgonach wśród pacjentów z chorobą w stadium C. Oczekiwano, że wszelkie decyzje dotyczące wcześniejszego wypowiedzenia i wczesnego zgłaszania miały charakter globalny, biorąc pod uwagę nie tylko całkowity czas przeżycia, ale także charakterystykę leczonych pacjentów, ogólny nawrót, toksyczność i odpowiednie wyniki zgłoszone przez innych badaczy. W drugiej planowej analizie okresowej we wrześniu 1989 r. Wyniki dotyczące przeżycia spełniły kr...

Wyniki długoterminowe u bezobjawowych mężczyzn z indukowanymi wysiłkiem przedwczesnymi depolaryzacjami komorowymi ad

Wykorzystaliśmy dane z 23-letnich obserwacji w Paris Prospective Study I, aby odpowiedzieć na to pytanie. Metody
Przedmioty
Szczegóły badania opisano gdzie indziej.21 Krótko, po uzyskaniu ustnej świadomej zgody, 7746 Francuzów, którzy byli zatrudnieni w paryskiej służbie cywilnej i którzy byli między 42 a 53 rokiem życia, byli badani od 1967 r. Do 1972 r. Ta próba reprezentowała 93,4 procent wszystkich mężczyzn zatrudnionych przez paryską służbę cywilną na początku 1967 r., Którzy u...

Trial of a supplement of Dose of Four Poliovirus Vaccines ad 8

Po podaniu dawki prowokacyjnej 106,12 TCID50 jednowartościowego OPV typu 3, nie było znaczących różnic w wydalaniu wirusa polio typu 3 wśród czterech badanych grup. Nasze badanie miało ograniczenia. Ponieważ nie ocenialiśmy bezpośrednio odporności śluzówkowej, możemy jedynie wnioskować o odporności śluzówkowej na dane serologiczne i wydalanie, a zatem wyniki należy interpretować ostrożnie. Wcześniejsze doniesienia sugerują, że szczepienie rozpoczyna się po szczepieniu, nawet przy braku krążą...

fluorouracyl

Rozpoznaje teorie i praktyki czystości jelitowej, temat, który, biorąc pod uwagę jego znaczenie w medycynie i kulturze popularnej od starożytności po dzień dzisiejszy, uważa za najbardziej zaniedbany element w historii higieny. Po ustaleniu kontekstu w dwóch rozdziałach dotyczących XIX wieku, Whorton koncentruje swoją dyskusję na XX wieku. Sześć rozdziałów analizuje okres od 1900 do 1940 roku, kiedy teoria samozatrucia była w zenicie, a prominentni lekarze byli jego propagatorami. Dwa ostatnie rozdział...

Najnowsze zdjęcia w galerii fluorouracyl :Trial of a supplement of Dose of Four Poliovirus Vaccines ad 6

Średnie titanowe miano przeciwciał przeciw wirusowi polio typu 3 u niemowląt w Omanu, którym podano szczepionkę przeciw polio w wieku dziewięciu miesięcy, zgodnie z rodzajem szczepionki. W analizie uwzględniono tylko 597 niemowląt, dla których dostępne były prawidłowe wyniki serologiczne dla wszystkich sześciu wizyt. Paski I wskazują 95-procentowe przedziały ufności dla średnich mian przeciwciał w surowicy w grupie niemowląt, które otrzymały inaktywowaną szczepionkę przeciw wirusowi polio (IPV) i...

Przepisy dotyczące broni palnej i wskaźniki samobójstw - porównanie dwóch obszarów metropolitalnych cd

Roczne wskaźniki samobójstw według przyczyn śmierci na terenach badań od 1985 do 1987 r. * Gdy przypadki samobójstw zostały podzielone według przyczyny zgonu, wskaźnik samobójstwa bronią palną okazał się znacznie wyższy w hrabstwie King niż w rejonie Vancouver. Różnica była w całości spowodowana 5,7-krotnie wyższym wskaźnikiem samobójstw z udziałem broni krótkiej w hrabstwie King. Różnica ta została jednak zrekompensowana 1,5-krotnie wyższym wskaźnikiem samobójstw za pomocą środków inny...

Nieporządne oddychanie i nadciśnienie

Artykuł autorstwa Peppard i in. (Wydanie 11 maja) dostarcza interesujących danych epidemiologicznych, które sugerują przyczynową rolę zaburzeń snu w nadciśnieniu. Jeśli zaburzenie oddychania jest objawowe (np. Obturacyjny bezdech senny), standardowym leczeniem jest ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Jeśli istnieje związek przyczynowy, leczenie ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych powinno zmniejszyć ciśnienie krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdech...