Chirurgia naczyniowa ad

Rozdziały dotyczące hemodynamiki i laboratoryjnej oceny tętnic i żył stanowią same w sobie minitekst, składający się z 130 stron i ponad 750 referencji. Uderzające ich nieobecności to rozdziały poświęcone nowym technikom przezskórnej aterektomii i laserowej angioplastyce. W przedmowie czytamy: Pięć lat od drugiej edycji Chirurgii Naczyniowej były świadkami ostatnich etapów dojrzewania chir...

Brak toksyczności kardiologicznej leku Zidovudine u niemowląt ad 5

Mediana długości po urodzeniu leczenia zydowudyna dla 35 z 36 niemowląt wynosiła 42 dni (zakres od 35 do 48). Dane dotyczące długości leczenia nie były dostępne dla pozostałego niemowlęcia. Wszystkie 36 były również narażone na zydowudynę w macicy. Mediana długości ekspozycji prenatalnej dla 33 z 36 płodów wynosiła 66 dni (zakres od 8 do 273). Żadne z 382 nie zakażonych wirusem HIV niemo...

Hemodynamiczne działanie syldenafilu

Herrmann i in. (Wydanie czerwca) stwierdził, że syldenafil w postaci doustnej nie ma bezpośredniego niepożądanego działania na układ krążenia u mężczyzn z ciężką chorobą wieńcową. Badano tylko pojedynczą dawkę syldenafilu tylko u 14 mężczyzn, w otwartym badaniu bez kontroli zostało to przeprowadzone po podaniu difenhydraminy i diazepamu - leków, których normalnie nie stosuje się w po...

Konfrontacja z społecznymi uwarunkowaniami zdrowia - otyłość, zaniedbanie i nierówność cd

Nie było znaczących różnic między tymi trzema grupami pod względem liczby zgonów z wszystkich przyczyn, zgonów z przyczyn pozakardio- logicznych lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (obejmujących nagłą śmierć, śmiertelny zawał mięśnia sercowego i zgon z innych przyczyn sercowo-naczyniowych). Podczas ćwiczeń 138 osób (2,3 procent) miało częste przedwczesne depolaryzacje komór, 520 (8...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#włókna purkiniego , #pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca , #sotahexal , #zasuszanie pokarmu ,