Trial of a supplement of Dose of Four Poliovirus Vaccines ad 6

Średnie titanowe miano przeciwciał przeciw wirusowi polio typu 3 u niemowląt w Omanu, którym podano szczepionkę przeciw polio w wieku dziewięciu miesięcy, zgodnie z rodzajem szczepionki. W analizie uwzględniono tylko 597 niemowląt, dla których dostępne były prawidłowe wyniki serologiczne dla wszystkich sześciu wizyt. Paski I wskazują 95-procentowe przedziały ufności dla średnich mian przeciwciał w surowicy w grupie niemowląt, które otrzymały inaktywowaną szczepionkę przeciw wirusowi polio (IPV) i górne 95-procentowe granice ufności w grupie, która otrzymała jedno ...

Przeszczep szpiku kostnego u pacjentów z talasemią cd

Wyjaśnienia dotyczące samych pacjentów różniły się pod względem złożoności w zależności od ich wieku. Szczególny nacisk położono na możliwość kontynuowania konwencjonalnego leczenia za pomocą transfuzji i deferoksaminy. Wyniki
Ryc. 1. Ryc. 1. Prawdopodobieństwa przeżycia, przeżycie bez zdarzeń i nawrót u 222 pacjentów w wieku poniżej 16 lat z talasemią leczoną za pomocą przeszczepu szpiku allogenicznego. Zdarzenie zostało zdefiniowane jako odrzucenie, nawrót talasemii lub śmierć.
Rycina pokazuje prawdopodobieństwa przeżycia, przeż...

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą cd

Inhalatory placebo zostały przygotowane przez Glaxo Wellcome, a doustna syrop placebo została przygotowana przez naszą aptekę. Były nie do odróżnienia od aktywnych leków pod względem wyglądu, smaku i zapachu. Dzieci wypisane do domów po czterogodzinnym okresie, którego rodzice zgodzili się na ponowną wizytę, nadal otrzymywali flutikazon lub prednizon w zależności od ich losowego przydzielenia (główna faza badania). Osoby z grupy otrzymującej flutykazon otrzymywały 500 .g flutykazonu dwa razy na dobę przez inhalator z odstępnikiem i syropem z placebo przez siedem dni, p...

Jakość obrobionej powierzchni

Trudniejsze do oszacowania, ale równie ważnym powodem do opracowania nowych metod są niedociągnięcia istniejących produktów, w tym charakterystyka związana z zagrożeniami dla zdrowia, efektywnością i wygodą, a także innymi preferencjami użytkownika. Krótko mówiąc, istniejące metody nie zaspokajają potrzeb wielu osób, zwłaszcza nastolatków, kobiet powyżej 35 lat palących, kobiet karmiących piersią oraz kobiet, które mają medyczne przeciwwskazania do stosowania większości dostępnych metod. Często kobiety te są bardziej zagrożone podczas ciąży i dlatego wymaga...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#skaza krwotoczna naczyniowa , #olx wołów , #pojemność wyrzutowa serca , #automatyzm serca , #włókna purkiniego , #pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata ,