Polimorfizmy w genie czynnika VII i ryzyko zawału mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową ad 6

Co więcej, stwierdziliśmy, że wśród pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych, którzy byli pod względem nasilenia choroby podobni pod względem angiografii, rozmieszczenie genotypów różniło się istotnie pomiędzy tymi, którzy brali udział, a tymi, którzy nie przeszli zawału mięśnia sercowego w wywiadzie. Wcześniejsze badania dotyczące związku między markerami genetycznymi czynnika VII a ryzykie...

Nieporządne oddychanie i nadciśnienie

Artykuł autorstwa Peppard i in. (Wydanie 11 maja) dostarcza interesujących danych epidemiologicznych, które sugerują przyczynową rolę zaburzeń snu w nadciśnieniu. Jeśli zaburzenie oddychania jest objawowe (np. Obturacyjny bezdech senny), standardowym leczeniem jest ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Jeśli istnieje związek przyczynowy, leczenie ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowy...

Wpływ leczenia hormonem wzrostu na dorosłą wysokość dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek ad

Wyniki porównano z wynikami dla grupy 50 podobnych dzieci, które nie otrzymały terapii hormonem wzrostu, ponieważ opóźnienie wzrostu na początku badania było mniej wyraźne niż u dzieci leczonych. Metody
Osoby badane
Badani byli uczestnikami niemieckiego wieloośrodkowego badania3,6 dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek, którzy mieli wynik odchylenia standardowego dla wysokości -2,0 lub p...

Skuteczność aerozolizowanej tobramycyny u pacjentów z mukowiscydozą

Po pierwsze, badanie opierało się na porównaniach dwóch społeczności, które są w dużej mierze porównywalne, ale politycznie odrębne. Analiza zbiorcza tego typu może nie identyfikować wszystkich możliwych różnic między dwiema populacjami. Na przykład alkoholizm, choroby psychiczne i bezrobocie wiążą się z wyższym ryzykiem samobójstwa. 21, 22 Większe wskaźniki takich czynników w rejonie Vancouver...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca , #sotahexal , #zasuszanie pokarmu , #klinika chirurgii plastycznej bielsko ,