Chirurgia naczyniowa ad

Rozdziały dotyczące hemodynamiki i laboratoryjnej oceny tętnic i żył stanowią same w sobie minitekst, składający się z 130 stron i ponad 750 referencji. Uderzające ich nieobecności to rozdziały poświęcone nowym technikom przezskórnej aterektomii i laserowej angioplastyce. W przedmowie czytamy: Pięć lat od drugiej edycji Chirurgii Naczyniowej były świadkami ostatnich etapów dojrzewania chirurgii naczyniowej jako specjalności przynajmniej w Ameryce Północnej . To stwierdzenie wydaje się nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę rewolucję chirur...

Wpływ leczenia hormonem wzrostu na dorosłą wysokość dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek ad 5

Początek okresu dojrzewania w okresie dojrzewania był opóźniony u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek o około 2,5 roku, a czas trwania zrywu był o 1,6 roku krótszy niż u normalnych dzieci (p <0,001 dla porównań normalnych dzieci z hormonem wzrostu -Leczone dzieci i dzieci kontrolne). U chłopców, ale nie u dziewcząt, początek zrywu w okresie dojrzewania był bardziej opóźniony u dzieci leczonych hormonem wzrostu niż u dzieci kontrolnych (tab. 1). Czas trwania okresu dojrzewania płciowego nie był krótszy u dzieci leczonych hormonem wzros...

Wyzwania w raku jelita grubego

Rak jelita grubego przedstawia niektóre z najbardziej wymagających problemów dla podstawowych naukowców, badaczy klinicznych i praktyków. Ważne będzie ułatwienie stałej wymiany między tymi trzema grupami, jeśli chcemy przekształcić wiele małych kroków w istotny postęp w leczeniu raka jelita grubego. Chirurgia pozostaje centrum uwagi z dwóch powodów. Po pierwsze, w każdej sytuacji wysokiego ryzyka chirurg musi koordynować różne opcje leczenia (np. Przedoperacyjne, śródoperacyjne i pooperacyjne leczenie uzupełniające); po drugie, chirurg ok...

Długoterminowe wyniki stentowania a endarterektomia na zwężenie tętnic szyjnych ad

Pacjenci sklasyfikowani jako mająjący nieczęste przedwczesne depolaryzacje komorowe byli tymi z przedwczesnymi depolaryzacjami komorowymi stanowiącymi 10 procent lub mniej wszystkich depolaryzacji komorowych. Kryteria te zostały określone w protokole badania i zakodowane przez lekarza prowadzącego badanie. Kontynuacja
Wydział administracyjny odpowiedzialny za populację badaną przedstawił roczną listę wszystkich osób, które nie przeszły na emeryturę, a które zmarły w ciągu roku. Wszystkie dostępne dane dotyczące przyczyny zgonu uzyskan...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca , #sotahexal , #zasuszanie pokarmu , #klinika chirurgii plastycznej bielsko , #olx grodzisk maz ,