Nadmiar żelaza u pacjentów z cukrzycą typu 2 niezwiązaną z pierwotną hemochromatozą

Do edytora:
Odkrycie mutacji w genie HFE u pacjentów z hemochromatozą umożliwiło wcześniejsze lub bardziej kompletne stwierdzenie przypadków tej choroby.1 Cukrzyca jest jedną z manifestacji hemochromatozy, ale w kilku badaniach częstotliwość mutacji HFE była podobna u osób zdrowych oraz u pacjentów z cukrzycą typu 2. 2
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna, biochemiczna i genetyczna 19 pacjentów z pierwotną hemochrom...

Autoprzeciwciała wobec receptorów acetylocholinowych Ganglionic w autoimmunologicznej autonomicznej neuropatii cd

Mierzono poziomy surowicy przeciwciał wiążących receptor ganglionowy i ocenialiśmy działanie blokujące receptor ganglionowy u tych pacjentów i analizowaliśmy wyniki serologiczne w odniesieniu do wyników ilościowych testów funkcji autonomicznej. Metody
Pacjenci
Badanie to zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję recenzyjną Kliniki Mayo w Rochester w stanie Minnesota i nie wymagało pisemnej świadomej zgody. Próbk...

tabletki na zasuszanie pokarmu

Związek pomiędzy lekami, które uwalniają tlenek azotu, takimi jak nitrogliceryna i inne nitrozawirusy, a krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest niepewny. U zwierząt leki te zmniejszają uszkodzenie żołądka wywołane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Tlenek azotu hamuje jednak agregację płytek krwi i może przyczyniać się do krwawienia z wrzodu. Metody
Przeprowadziliśmy badanie kliniczno-kontrolne w celu okre...

czerwona cegla laczona z okladzina kamienna

Oto dwie doskonałe książki dotyczące wszystkich aspektów infekcji kości i stawów, wciąż jedno z największych wyzwań dla ortopedy. Obie książki zawierają doskonałe rozdziały dotyczące nowej wiedzy na temat adhezji drobnoustrojów, biofilmów i interakcji powierzchniowych implantów ortopedycznych z bakteriami. Oba mają rozdziały o profilaktyce antybiotykowej, dożylnej antybiotykoterapii i niedawnym ekscytującym doświadczeniu z wszcze...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca , #sotahexal , #zasuszanie pokarmu , #klinika chirurgii plastycznej bielsko , #olx grodzisk maz ,