Lewamizol i fluorouracyl do terapii uzupełniającej raka okrężnicy

W tym roku rak jelita grubego dotknie ponad 100 000 osób w Stanach Zjednoczonych.1 Jako przyczyna zgonu z powodu raka jest on drugim po raku płuc. Nie ma ustalonych sposobów zapobiegania rakowi okrężnicy i nie ma wiarygodnych i opłacalnych metod badań przesiewowych, aby zapewnić wczesną diagnozę. Zasadniczo pacjenci z objawami muszą być traktowani tak, ja...

Rasowe różnice w podatności na zakażenie przez Mycobacterium tuberculosis

Częstość występowania gruźlicy koreluje ściśle z częstością występowania zakażenia gruźliczego w populacji. U mieszkańców domów opieki w Arkansas częstość występowania i częstość występowania są prawie dwukrotnie wyższe w czerni niż u białych.1 2 3 Podstawa tej różnicy rasowej jest nieznana, ale zwykle przypisuje się ją czynnikom społ...

Rak i szkielet

Ta książka zawiera 18 rozdziałów znanych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Australii. Obejmuje on fizjologię i patofizjologię, diagnostykę (obrazowanie i markery biochemiczne), terapię (radioterapię, chemioterapię i zabiegi chirurgiczne) oraz opiekę nad pacjentami z guzami kości. Chociaż wspomina się pierwotne guzy kości, podkreśla się...

Układ kierowniczy

Przeciwciała, które zakłócają wiązanie 125I-epibatydyny do receptorów zwojowych zmniejszają ilość wytrącanej radioaktywności. Wyniki wyrażono jako procentową blokadę wiązania liganda; normalna wartość ustalona w badaniach zdrowych osób jest mniejsza niż 25 procentowa blokada. Autoprzeciwciała paraneoplastyczne specyficzne dla neuronalnych antyge...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#olx wołów , #pojemność wyrzutowa serca , #automatyzm serca , #włókna purkiniego , #pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca ,