Chirurgia naczyniowa ad

Rozdziały dotyczące hemodynamiki i laboratoryjnej oceny tętnic i żył stanowią same w sobie minitekst, składający się z 130 stron i ponad 750 referencji. Uderzające ich nieobecności to rozdziały poświęcone nowym technikom przezskórnej aterektomii i laserowej angioplastyce. W przedmowie czytamy: Pięć lat od drugiej edycji Chirurgii Naczyniowej były świadkami ostatnich etapów dojrzewania chirurgii naczyniowej jako specjalności przynajmniej w...

Porównanie wziewnego flutykazonu i doustnego prednizonu u dzieci z ciężką ostrą astmą czesc 4

Drugorzędnymi wynikami były zmiany w wymuszonej pojemności życiowej (FVC) i przewidywanym szczytowym natężeniu przepływu wydechowego w postaci procentów przewidywanych wartości, częstości oddechów, przezskórnego nasycenia tlenem, podczas gdy dziecko oddychało powietrzem w pomieszczeniu (mierzone za pomocą Nellcor Saturation Monitor, Nellcor -Mallinckrodt, Montreal) oraz częstość hospitalizacji. Pomiary czynności płuc wykonano za pomocą prze...

Brak toksyczności kardiologicznej leku Zidovudine u niemowląt ad 6

W przypadku niemowląt zakażonych HIV średnia różnica w skróceniu skróconym w ciągu 10-14 miesięcy między osobami, które nigdy nie były narażone na zydowudynę w pierwszym roku życia, a tymi, które były narażone przez cały rok, również była niewielka (średnia różnica, 0,1 punktu procentowego, 95% przedział ufności , -3,7 do 3,9 punktu procentowego, P = 0,95). Stwierdziliśmy istotną interakcję pomiędzy działaniem zydowudyny i wieki...

Nieswoiste zapalenie jelit i mutacje wpływające na receptor interleukiny-10 czesc 4

Skuteczność, z jaką uzyskano terapię chelatującą, stopień powiększenia wątroby i wykrycie zwłóknienia wrotnego na biopsji wątroby, były czynnikami istotnie związanymi z przeżyciem i przeżyciem bez zdarzeń. Jakość leczenia chelatującego i stopień hepatomegalii były ściśle związane. W analizie wieloczynnikowej jakość chelatacji została usunięta z modelu po wprowadzeniu hepatomegalii. Zmuszanie jakości chelatacji do modelu przed hepat...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#olx wołów , #pojemność wyrzutowa serca , #automatyzm serca , #włókna purkiniego , #pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk ,