Chirurgia naczyniowa

Kiedy został opublikowany w 1962 roku, Chirurgiczne leczenie choroby naczyń obwodowych (New York: McGraw-Hill), wydane przez Barkera, uważano za najbardziej wszechstronny podręcznik chirurgii naczyniowej. Dziesięciu współpracowników omówiło to, co było wiadomo na temat chirurgii naczyniowej na 336 stronach, a książka kosztowała 12,50 USD. Nowa generacja podręczników naczyniowy...

Polimorfizmy w genie czynnika VII i ryzyko zawału mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową czesc 4

Genotypy analizowano z uwzględnieniem liczby możliwych wartości (trzy dla promotora i polimorfizmów R353Q i sześć dla polimorfizmu IVS7). Aby ocenić stopień, w jakim różne allele i genotypy były związane z miażdżycą tętnic wieńcowych lub zawałem mięśnia sercowego, iloraz szans z 95-procentowymi przedziałami ufności oszacowano za pomocą jednowymiarowej analizy regresji lo...

Przepisy dotyczące broni palnej i wskaźniki samobójstw - porównanie dwóch obszarów metropolitalnych ad 5

Po pierwsze, badanie opierało się na porównaniach dwóch społeczności, które są w dużej mierze porównywalne, ale politycznie odrębne. Analiza zbiorcza tego typu może nie identyfikować wszystkich możliwych różnic między dwiema populacjami. Na przykład alkoholizm, choroby psychiczne i bezrobocie wiążą się z wyższym ryzykiem samobójstwa. 21, 22 Większe wskaźniki takich cz...

Rak slinianki przyusznej

Rozpoznaje teorie i praktyki czystości jelitowej, temat, który, biorąc pod uwagę jego znaczenie w medycynie i kulturze popularnej od starożytności po dzień dzisiejszy, uważa za najbardziej zaniedbany element w historii higieny. Po ustaleniu kontekstu w dwóch rozdziałach dotyczących XIX wieku, Whorton koncentruje swoją dyskusję na XX wieku. Sześć rozdziałów analizuje okres od 1...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#pojemność wyrzutowa serca , #automatyzm serca , #włókna purkiniego , #pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca ,