Zjawisko Raynauda

Zjawisko Raynauda często dotyka młode kobiety, szczególnie te żyjące w zimnym klimacie, a także wiąże się z niezliczonymi chorobami, takimi jak zaburzenia tkanki łącznej, miażdżyca i dysracje krwi. W związku z tym często konsultuje się lekarzy w sprawie tego problemu. Oto współczesny, kompleksowy traktat o zjawisku Raynauda. Książka zosta...

Trial of a supplement of Dose of Four Poliovirus Vaccines

Immunogenność doustnej szczepionki przeciw wirusowi polio (OPV), szczególnie komponentu typu 3, jest niższa u niemowląt w większości krajów rozwijających się niż u niemowląt w krajach uprzemysłowionych. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie w Oman, aby ocenić reakcję na dodatkową dawkę czterech preparatów szczepionki przeciwko polio. M...

Chirurgia naczyniowa ad

Rozdziały dotyczące hemodynamiki i laboratoryjnej oceny tętnic i żył stanowią same w sobie minitekst, składający się z 130 stron i ponad 750 referencji. Uderzające ich nieobecności to rozdziały poświęcone nowym technikom przezskórnej aterektomii i laserowej angioplastyce. W przedmowie czytamy: Pięć lat od drugiej edycji Chirurgii Naczyniowe...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#pojemność wyrzutowa serca , #automatyzm serca , #włókna purkiniego , #pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca ,