Nieporządne oddychanie i nadciśnienie

Artykuł autorstwa Peppard i in. (Wydanie 11 maja) dostarcza interesujących danych epidemiologicznych, które sugerują przyczynową rolę zaburzeń snu w nadciśnieniu. Jeśli zaburzenie oddychania jest objawowe (np. Obturacyjny bezdech senny), standardowym leczeniem jest ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Jeśli istnieje związ...

Ropinirol w porównaniu z lewodopą w chorobie Parkinsona

Rascol i in. (Wydanie z 18 maja) podsumowują wyniki ich badań, stwierdzając, że chorobą Parkinsona najlepiej radzić sobie z samym ropinirolem jako początkowym leczeniem, lewodopą stosuje się jako uzupełniający, drugi krok, jeśli to konieczne. Zalecenie to opiera się na stwierdzeniu, że ryzyko wystąpienia dyskinezji (pląsawicy wywo...

Najnowsze zdjęcia w galerii dustoff:

331#pojemność wyrzutowa serca , #automatyzm serca , #włókna purkiniego , #pierwszy ton serca , #tobramycyna , #tussipico , #olx połaniec , #rogowacenie czerwone queyrata , #kolonografia tk , #amyloidoza serca ,